Leiepriser

  Leie av hytte (priser inkl utvask)   Pris BKM medlemmer     Pris ikke medlemmer  
Uke 25 og 34 7 250,- Ikke tilgjengelig
Uke 26 til 27 9 250,- Ikke tilgjengelig
Uke 28 til 33 11 990,- Ikke tilgjengelig
Helg, oktober til mai 3 310,- 4 240,-
Helg, juni til september (untatt uke 26 til 33) 3 650,- 4 240,-
En halv høst- eller påskeferie 5 250,- Ikke tilgjengelig
En halv vinter- eller juleferie 3 310,- Ikke tilgjengelig
Ukepris resten av året 5 250,- 7 250,-
Leie av låve til privat arrangement pr dag 2 000,- 2 000,-
   - leie av Skagerbåt sammen med hytte - mars, april, mai, september og oktober 890,- 890,-
   - leie av Skagerbåt sammen med hytte - juni, juli og august helg 2 000,-
uke 4 000,-
helg 2 000,-
uke 4 000,-  Dagstur / overnatting i telt   Pr person     Pr familie  
Dagstur inkl. transport tur/retur 50,- 200,-
1 natt ved overnatting i telt inkl. transport tur/retur 100,- 300,-
2 netter ved overnatting i telt inkl. transport tur/retur 200,- 500,-
1 uke ved overnatting i telt inkl. transport tur/retur 400,- 1 000,-