Leiepriser

  Leie av hytte - 2021 (priser inkl utvask)   Pris BKM medlemmer     Pris ikke medlemmer  
Uke 25-27 og 32-33 10 950,- Ikke tilgjengelig
Uke 28-31 12 850,- Ikke tilgjengelig
Helg, oktober til mai 3 550,- 4 400,-
Helg, juni til september (untatt uke 26 til 33) 3 950,- 4 400,-
En halv høst- eller påskeferie 5 450,- Ikke tilgjengelig
En halv vinter- eller juleferie 3 950,- Ikke tilgjengelig
Ukepris resten av året 7 500,- 9 500,-
Leie av låve eller lavo til privat arrangement pr dag 2 500,- 2 500,-

Ekstern lenke for leie av Skager-båt

  Overnatting i telt   Pr person     Pr familie  
1 natt ved overnatting i telt inkl bruk av sanitærhus 100,- 300,-
  Vippskonto Skager Eiendom #518590  Havneavgift   Pr overnatting  
Havneavgift pr overnatting   100,-
  Vippskonto Skager Eiendom #518590