Leiepriser

  Leie av hytte - 2019 (priser inkl utvask)   Pris BKM medlemmer     Pris ikke medlemmer  
Uke 26 til 27 9 550,- Ikke tilgjengelig
Uke 28 til 33 12 350,- Ikke tilgjengelig
Helg, oktober til mai 3 450,- 4 400,-
Helg, juni til september (untatt uke 26 til 33) 3 800,- 4 400,-
En halv høst- eller påskeferie 5 450,- Ikke tilgjengelig
En halv vinter- eller juleferie 3 450,- Ikke tilgjengelig
Ukepris resten av året 7 500,- 9 500,-
Leie av låve eller lavo til privat arrangement pr dag 2 500,- 2 500,-
   - leie av Skagerbåt sammen med hytte - mars, april, mai, september og oktober 890,- 890,-
   - leie av Skagerbåt sammen med hytte - juni, juli og august helg 2 000,-
uke 4 000,-
helg 2 000,-
uke 4 000,-  Overnatting i telt   Pr person     Pr familie  
1 natt ved overnatting i telt inkl bruk av sanitærhus 100,- 300,-
  Vippskonto Skager Eiendom #518590  Havneavgift   Pr overnatting  
Havneavgift pr overnatting   100,-
  Vippskonto Skager Eiendom #518590